Events calendar

Ponedeljak. 25 Oktobar, 2021 - Nedjelja. 31 Oktobar, 2021
WEEK 43
Srijeda. 27 Oktobar, 2021
12:00 am

Pravne i organizacijske strukture (Y2)

Hotel Hills Sarajevo

USAID/INSPIRE provodi trening Pravne i organizacijske strukture koji ima za cilj osnažiti organizacije da uspostave i održavaju učinkovitu organizacijsku strukturu, čiji će rad biti prilagođen i usklađen sa lokalnom zakonskom regulativom, čime će organizacije unaprijediti svoj budući rad. Ishodi učenja za polaznike/ce obuke, odnosno ciljevi koji se žele postići provedbom ovoga dijela obuke su upoznat će se sa zakonskom regulativom za rad udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, sa načinom određivanja prioriteta u unaprjeđenju rada organizacije u pravnom i organizacijskom smislu. i osposobiti ih da izrađuju pravne akte koji su usuglašeni sa zakonskom regulativom.