Upravljanje projektnim ciklusom (Y2)

USAID/INSPIRE organizuje trening Upravljanje projektnim ciklusom (Y2) koji ima za cilj da polaznici/ce razumiju osnove projekta i upravljanja projektom, dobiju znanja i vještine za kreiranje logičkog okvira, kao i da učestvuju u  procesu monitoringa i izvještavanja. Nakon treninga polaznici/ce će biti u stanju da vode procese apliciranja za projekte, da samostalno kreiraju logički okvir i prenesu ga u aplikacijsku formu i aktivno učestvuju u implementaciji projekata u svim njegovim segmentima. 

Polaznici/ce treninga će takođe unaprijedili znanja o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom, analiziranju trenutne situacije kao osnove za razvijanje prijedloga projekta, primjeni SMART pokazatelje uspjeha, izradi plana rizika i tehnikama monitoringa i evaluacije. 

Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva. 

Tokom treninga će se poštivati sve epidemiološke mjere kako bi se sačuvalo zdravlje učesnika/ca i organizatora. Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odgađanja treninga u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. Trening je planiran za 26 učesnika/ca te sama prijava ne podrazumijeva i odabir za učešće na treningu. 

Detalji o događaju

Početak događaja 02-02-2022
Završetak događaja 02-04-2022
Početak registracije 01-14-2022
Slobodnih mjesta 0
Krajnji datum prijave 01-25-2022
Lokacija Hotel Hills Sarajevo
Više ne primamo prijave za ovaj događaj.