Podrška razvoju organizacija

Razvoj organizacija

Jedna od važnih dijelova Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) jeste institucionalno jačanje organizacija koje se bave ovim ciljnim grupama. Osnovna namjera  je da se USAID-ovi korisnici sredstava i druge organizacije koje su partneri USAID-a, a bave se potrebama i pravima marginalizirane populacije, institucionalno ojačaju, posebno u oblastima organizacijskog  i finansijskog  menadžmenta, a što će doprinijeti njihovoj održivosti i efikasnijem ispunjenju potreba njihovih ciljnih grupa.

Tri su osnovna elementa dijela Programa vezanog za institucionalno jačanje organizacija:

 • Treninzi
 • Mentorstvo
 • Podrška kroz pojedinačna savjetovanja organizacijama (one-to-one coaching support)

Treninzi

Programom je predviđeno da korisnici USAID-ovih sredstava prođu seriju treninga o temama koje su od iznimnog značaja za razvoj kapaciteta. Teme koje će se obrađivati su sljedeće:

 • Pravne i organizacijske strukture
 • Administracija i ljudski resursi
 • Upravljanje projektnom učinkovitošću
 • Održivost organizacije
 • Monitoring i evaluacija
 • Finansijski menadžment
 • Sistemi unutrašnje kontrole
 • Sistemi nabavke

Predviđeno je da treninzi traju tri dana i da se odvijaju na području čitave Bosne i Hercegovine. Treneri će biti osobe s dugogodišnjim iskustvom rada upravo u oblasti institucionalnog jačanja.

 

Mentorstvo

Mentorstvo je logičan nastavak treninga i namjera je da se organizacije korisnice USAID-vih sredstava podrže u povećanju potencijala, razviju vještine i poboljšaju kvalitete rada, a sve sa ciljem da postanu i profesionalnije i održivije.

Mentorstvo će imati različite oblike i predviđeno je da se odvija putem sljedećih kanala:

 • e-mail (individualna e-mail korespodencija sa  menadžemntom)
 • mailing lista
 • projektna webstranica
 • redovne telefonske konsultacije
 • Skype konferencije
 • Facebook grupa
 • konsultacija za vrijeme neformalnih dijelova treninga

Mentorstvo  će pomoći organizacijama da, u skladu sa svojim potrebama, između ostalog:

 • Uspostave funkcionalnu organizacijsku strukturu
 • Razviju sistem politika i procedure
 • Razviju opis poslova za svakog od uposlenih
 • Razviju efektivan finansijski menadžment i odgovarajuće procedure
 • Uvedu operativan, kompjuteriziran računovodstveni sistem
 • Razviju strateške planove
 • Napišu i provode komunikacijsku strategiju

 

Podrška kroz pojedinačna savjetovanja i treninge  organizacijama (one-to-one coaching support)

Osnova za pojedinačnu podršku organizacijama korisnicama USAID-ovih sredstava bit će procjena kapaciteta koja će biti urađena prije potpisivanja ugovora te vlastita procjena (uz korištenje alata OCA) na osnovu kojih će se kreirati individualni planovi razvoja organizacijskih kapaciteta. Programom je predviđeno da konsultanti provedu najmanje tri dana kod svake od organizacija i intenzivno rade na razvoju kapaciteta u vezi s oblastima koje su prepoznate kroz individualne planove razvoja kapaciteta.

Sva tri elementa podrške razvoju organizacija su komplementarna i čine jedan cjelovit sistem koji će omogućiti daljnji razvoj organizacija građanskog društva.

KALENDAR DOGAĐAJA

Februar   2017
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

« »

KORISNE INFORMACIJE

SOCIETIES javni poziv za dodjelu sredstava - Podrška organizacijama civilnog društva koje zastupaju prava OSI

16 Februar 2017

Tokom 2015. godine mreža 16 partnerskih organizacija u Jugoistočnoj Europi, predvođena Caritasom Srbije, započela je provođenje projekta pod nazivom SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people...

Obavijest o javnom pozivu US State Departmenta za dostavljanje projektnih aplikacija (LGBTI) 2017

30 Januar 2017

United States State Department uputio je poziv za prikupljanje pisanih projektnih prijedloga za male grantove iz LGBTI oblasti. Prijedloge mogu slati sve organizacije koje se na različite načine bave unaprjeđenjem...

Poziv Ambasade SAD-a u Sarajevu za prijavu projektnih prijedloga za finansiranje

23 Novembar 2016

Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini trenutno ima nekoliko aktivnih poziva za prijavu projektnih prijedloga na koje možete aplicirati tokom mjeseca decembra 2016. g. Teme u okviru kojih možete kandidirati...

« »