Trening o temi Strateško planiranje

U okviru trodnevnog treninga učesnici/e će imati priliku upoznati se sa osnovnim elementima procesa strateškog planiranja, te strateškog plana kao dokumenta kojim se definišu osnovni pravci rada organizacije. Trening će obuhvatiti teme poput definiranja strateškog okvira, dati odgovor na pitanja koje metode koristiti prilikom analize situacije, te na koji način se određuju strateška pitanja, ciljevi i programi. Program će sadržavati i sesiju o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu teme.

Detalji o događaju

Početak događaja 03-05-2019 9:30 am
Završetak događaja 03-07-2019 3:00 pm
Registration Start Date 12-24-2018 7:00 am
Slobodnih mjesta 0
Krajnji datum prijave 03-04-2019 10:00 am
Location Hotel Kardial
Više ne primamo prijave za ovaj događaj.